Home / SBOBET / ท่า KOSHI-GURUMA และ OSOTO-GARI โดย SBOBET

ท่า KOSHI-GURUMA และ OSOTO-GARI โดย SBOBET

sbobeth398

ท่า KOSHI-GURUMA และ OSOTO-GARI

ในการทุ่มของกีฬายูโดนั้นมีหลายท่ามากยกตัวอย่างของการทุ่มเช่น ท่าทุ่มตะโพกลอย ท่าทุ่มตะโพกใหญ่ ท่าทุ่มหัวไหล่แขนเดียว ฯ และในแต่ละท่านั้นจะมีเทคนิคการทุ่มในแต่ละท่า

ท่าทุ่มกอดคอทุ่มสะโพก KOSHI-GURUMA

ใช้มือซ้ายของท่านจับเสื้อคู่ต่อสู้ให้แน่นพร้อมดึงคู่ต่อสู้ของท่าน เพื่อให้เขาเสียการทรงตัวมาข้างหน้า ขณะเดียวกันก้าวเท้าขวาของเราให้อยู่หน้าเท้าขวาของคู่ต่อสู้ ยกแขนขวาของเราผ่านไหล่ซ้ายและตวัดกอดรอบคอคู่ต่อสู้ พร้อมกับถอยเท้าซ้ายของเราเข้าหาคู่ต่อสู้ และหมุนตัวของเราไปทางด้านซ้ายต่อไปคู่ต่อสู้ของเราก็จะถูกทุ่มลอย

ท่าเกี่ยวขานอกใหญ่ OSOTO-GARI

ท่านี้เป็นท่าทุ่มประเภทเทคนิคการใช้เท้า โดยการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้และทุ่มคู่ต่อสู้ไปทางด้านหลังท่านี้ต้องระมัดระวังในการฝึกเพราะถ้าผู้ถูกทุ่มล้มไม่เก่งแล้วจะทำให้ศีรษะน็อคพื้นได้

วิธีการทุ่ม

1.หันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ในลักษณะเตรียมพร้อม

2.ใช้แขนซ้ายของเราดึงแขนขวาของคู่ต่อสู้ แนบบริเวณหน้าท้องของเราจะทำให้คู่ต่อสู้ของเราเสียการทรงตัวมาด้านขวาของเขา และใช้แขนขวาของเรากระชากคู่ต่อสู้เข้าหาลำตัวของเรา

3.ในขณะเดียวกันคู่ต่อสู้ของเราเสียการทรงตัว ย่อเข่าซ้ายลงเล็กน้อยพร้อมกับเตะขาขวาของเราไปข้างหน้า

4.เกี่ยวขาขวาของเราลงบริเวณขาพับขวาของคู่ต่อสู้ พร้อมทั้งใช้มือขวาดันคู่ต่อสู้ไปทางด้านหลังของเขา

ท่า TAI-O-TOSHI และ เล็ก KO-UCHI-CARI

ท่าทุ่มเหยียดขาขวางรั้ง TAI-O-TOSHI

เมื่อคู่ต่อสู้กีฬาของเราก้าวเท้าขวาของเขามาข้างหน้าใช้มือซ้ายของเราดึงเข้าหาตัวเรา พร้อมกับถอยเท้าซ้ายของเราไปด้านหลังทางขวาของเรา ทั้งนี้เพื่อให้คู่ต่อสู้ของเราเสียการทรงตัวมาด้านหน้าข้างขวาของเขา ในขณะเดียวกันเท้าซ้ายของเราจะถอยจากพื้นเพราะการดึงของเรา เหยียดเท้าขวาของเราออกมาขวาเท้าขวาของคู่ต่อสู้โดยใช้นิ้วเท้าของเราจิกลงกับพื้น มือซ้ายของเรายังคงดึงต่อไป และใช้มือขวาของเราดันบริเวณต้นคอด้านซ้ายของคู่ต่อสู้ จะทำให้คู่ต่อสู้ของเราลอยข้ามเท้าเรา

ท่าเกี่ยวขาในเล็ก KO-UCHI-CARI

ในขณะที่คู่ต่อสู้ของเราก้าวเท้าขวามาด้านหน้าของเขานั้น และกำลังจะสัมผัสกับพื้นนั้นถอยเท้าซ้ายของเราไปด้านหลังหนึ่งก้าว ในขณะเดียวกันใช้เท้าขวาของเรา (งุ้มเท้า) สอดเข้าหว่างขาของคู่ต่อสู้ และปัดที่บริเวณส้นเท้าไปทางด้านข้างทางซ้ายมือขอเรา พร้อมกับมือซ้ายของเราดึงและใช้มือขวาดันคู่ต่อสู้ไปทางด้านหลัง SBOBET คู่ต่อสู้ของเราก็จะถูกทุ่มล้มลงท่านี้จะใช้เป็นท่าต่อเนื่องได้ กล่าวคือ ในขณะที่ท่านเคลื่อนไหวเพื่อจะเข้าทำการทุ่มคู่ต่อสู้ของเรานั้น พร้อมกับสอดเท้าขวาและใช้มือขวาจับขาขวาของคู่ต่อสู้ไว้ และใช้เท้าขวาของเราเกี่ยวยังบริเวณขาพับขาขวาของคู่ต่อสู้ ใช้หัวไหล่ขวาของเราชนคู่ต่อสู้ให้ล้มไปด้านหลัง

About admin

Scroll To Top