Home / ท่องเที่ยวต่างประเทศ / ทัวร์ไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ไปเที่ยวชมป้อม Goryokaku และหอคอย

ทัวร์ไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ไปเที่ยวชมป้อม Goryokaku และหอคอย

ป้อม Goryokaku

ป้อม Goryokaku

ทัวร์ไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ไปเที่ยวชมป้อม Goryokaku และหอคอย พื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกสไตล์ตะวันตกแห่งเดียวในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1866 สาเหตุที่ทำรูปดาวเพื่อให้มีพื้นที่วางปืนใหญ่ได้มากกว่าปกติ จึงเรียกชื่อว่า โกะเรียวคะคุ เมื่อสงครามกลางเมืองญี่ปุ่นสิ้นสุดลง โดยฝ่ายสาธารณรัฐพ่ายแพ้แก่องค์จักรพพรดิ์ ตัวป้อมปราการเดิมก็ถูกทำลายจนไม่มีอะไรหลงเหลือ นอกจากกำแพงดินที่ยังคงรูปดาวห้าแฉกอยู่ และกลายเป็นเนินซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระนับพันต้น ที่ออกดอกและใบร่มรื่นไปทั่วบริเวณจึงเรียกกันว่าเป็น สวนโกะเรียวคะคุ ปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งชมซากุระที่บานช้าที่สุดในญี่ปุ่น เช่นเดียวกับอีกหลายๆที่ บนเกาะฮอกไกโดที่หนาวพอๆกัน อีกด้วย

สำหรับภายในบริเวณใจกลางของป้อมมีทั้ง ที่ทำการรัฐบาลของฝ่ายสาธารณรัฐ ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบเดิม ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง ฮาโกดาเตะ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในสงครามครั้งนั้นและหอคอย Goryokaku มีสองชั้นและมีกระจกรอบด้าน สำหรับชม วิวป้อม เมือง ทะเล และภูเขา ฮาโกดาตะ สองชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และพื้นที่จัดนิทรรศการ

About admin

Scroll To Top